Cenník

CENNÍK ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

 

Zdravý chrbát-FLOW, Zdravý chrbát-FYZIO, Pilates:

1 vstup/platné 1 deň/………………………………………7 €

10 vstupov/platné 3 mesiace/………………………..60 €

3 mesačné kurzy/12 týždňov/………………………..66 €     /nové kurzy od 1.4.2019/

 

BodyFLY, SM-Systém:

1 vstup/platné 1 deň/………………………………………9 €

3 mesačné kurzy/12 týždňov/………………………..90 €     /nové kurzy od 1.4.2019/

 

Súkromné lekcie:
1 vstup/platné 1 deň/……………………………………..25 € / 1-4 os
10 vstupov/platné 3 mesiace/……………………….230 € / 1-4 os

1 vstup/platné 1 deň/……………………………………50 € / 5-10 os
10 vstupov/platné 3 mesiace/………………………480 € / 5-10 os

 

 

 

 

1 vstup = 60 minút